ISI POMPASI DESTEKLİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU DAMITMA Mustafa KETREZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PDF Ücretsiz indirin

ISI POMPASI DESTEKLİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU DAMITMA Mustafa KETREZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PDF Ücretsiz indirin

Tropik bölgelerde, kollektörde m 2 de yaklaşık 1 m 3 /yıl ürün vermektedir. Elde edilen ürünün artırılması, maliyetin düşürülmesine ve kullanım kolaylığına bağlıdır. 85 70 Toprak kaynaklı ısı pompaları yazın ve kışın sırasıyla serinlemek ve ısınmak amacı ile kullanılabilmektedir. Yeraltına gömülen borular içinden geçen akışkan yazın serinlemek için yeraltına ısı verir. Yazın dışarıda ya da konut içinde hava sıcak olmasına rağmen toprak sıcaklığı hava sıcaklığından daha düşük sıcaklıktadır. Kışın ise sistem ters şekilde çalışır ve topraktan ısı çekerek ısıtmak istenilen ortama verir. Güneş enerjisinden yararlanan ısı pompası sistemleri, daha düşük toplayıcı sıcaklığında çalıştıklarından, toplayıcı verimi diğer güneş enerjisi sistemlerinde olduğundan yüksektir. Kaynak olarak güneş enerjisinden yararlanıldığında iki temel sistem söz konusudur.

  • Cam örtünün ısısı düşüktür; çünkü hava ile temas halindedir.
  • Elde edilen günlük damıtılmış su miktarı 3-5,5 litre/m 3 olarak değişmektedir [16].
  • Soğutma ve ısıtma işlemlerine ihtiyaç duyulmalıdır.
  • Buharlaştırma ünitesinde buharlaşan su, yoğuşma odasında depodan gelen suya ısısını vererek yoğuşur.

Yalıtım malzemeleri, hafif, kolay uygulanabilir olmalı, yüksek sıcaklıklardan etkilenmemelidir. Sistemde bulunan tüm birleşim yerleri, özellikle buhar kaçaklarına karşı sızdırmaz hale getirilmelidir. Stok tanklarının ve bina çatılarının kaplanmasında kullanılan asfalt esaslı kaplayıcılar, özellikle derin havuz tipi damıtıcıların havuz tabanı kaplamalarında kullanılmaktadır. Isı yalıtım malzemesi olarak, flexible, kapalı hücreli plastik malzemeler (polystren esaslı malzemeler vb.) kullanılmaktadır. Buhar kaçaklarına karşı kullanılan sızdırmazlık malzemelerinde ise, genellikle silikon kauçuk esaslı malzemeler kullanılmıştır [4]. Toplama oluklarının özellikleri Bu toplama oluklarının görevi saydam örtü üzerinde yoğuşarak örtüdeki eğim sayesinde kenarlara akan damıtılmış suyun damıtıcı dışına alınmasını sağlamaktır. Bu nedenle de damıtılmış suyun damıtıcı dışına alınması için suyun eğimle akmasını sağlamak üzere hafif bir eğim verilir. Toplama oluklarının mümkün olduğu kadar yüksek sıcaklıktan, sudan ve ortamın korozif şartlarından etkilenmemesi, kolay monte edilebilir, taşınabilir, ekonomik ve ucuz olması istenir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi ise oluk içerisinde bulunan damıtılmış suyun yeniden buharlaşması ve sistemde performans düşüklüğü oluşturmasına engel olmaktır. Bu amaçla toplama olukları; direkt güneş ışınımlarından uzak tutulmalıdır. Nedeni ise, damıtılmış suyun toplama oluklarındaki durma süresini minimuma indirmektir.

Uygulanan basınç uyum bölgesinin süresini arttırır. Basınç uygulaması ile elde edilen veriler analiz edildiğinde ısı transfer katsayısında kayda değer bir artışın olduğu görülür. Bunu takiben ısı transfer katsayısı şiddetli olarak azalır. Azalmanın sebebi, katılaşan metalin kabuk oluşturma hipotezi ile açıklanabilir. Metal elastik durumdan plastik duruma geçmesiyle uygulanan basıncı etkisiz bırakacak dayanım kazanır ve metalin termal yapısından dolayı metalde geri çekilme başlar [Fortin ve ark., 1992, Ho ve Pehlke 1984]. Sonuç olarak katı iletimine önemli katkısı olan uyumlu bölge daha yüksek ısı transfer katsayısı elde edilmesine izin verir [Fortin ve ark., 1992]. Sun [Sun, 1970] ve Tadoyan [Tadoyan ve Lewis, 1988] basınç arttığında metal-kalıp ara yüzeyde ısı transfer katsayısının arttığını bildirmişlerdir ve ısı transfer katsayısı ile basınç arasında deneye dayalı ilişkiler kurmuşlardır.

Diğer enerji kaynaklarından mümkün olduğu kadar az yararlanılmalıdır. İlk yatırım ve işletme maliyetleri mümkün olduğu kadar düşük olmalıdır. Güneş enerjili damıtıcılarla ilgili olarak bazı kesitler Şekil 3.6 de verilmiştir. Şekil 3.6.a’da gösterilen bir Avustralya dizaynıdır. Üzerinde oluşturulmuş oyuklar cam kapağın kenarlarının yerleştirilmesi içmostbet casinomhub güncel giriş 2024. Eskiden polietilen olan fakat şimdi butil kauçuktan yapılan havuz, ısı yalıtımı yapılmış bir yüzey üzerine oturmaktadır. Bu havuz damıtılan suyun toplanması için oluklar içerir ve cam kapak kenarları izole edilmiştir. Damıtılan suyun toplandığı oluklar, asbest çimentodan yapılmış ve yan duvarlar arasındaki boşluktan oluşmaktadır.

4.2.Buhar Sıkıştırmalı Isı Pompası Isı pompalarının büyük çoğunluğu buhar sıkıştırmalı çevrim prensibine göre çalışır. Buhar sıkıştırmalı ısı pompasına ait çevrim şeması Şekil 4.3. De ideal buhar sıkıştırmalı ısı pompasının çevrimi Basınç-entalpi diyagramında gösterilmiştir. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. 6 vi TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren hocam Yrd. Dr. Hüseyin USTA ya ve yine kıymetli tecrübelerinden faydalandığım Yrd. Dursun Göğşen e, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen aileme ve ismini sayamadığım arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 8 viii TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren tez danışmanlarım Doç.

ISI POMPASI DESTEKLİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU DAMITMA Mustafa KETREZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PDF Ücretsiz indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top